Presentasjoner + VideosnuttPROGRAM

Informasjon + Velkommen. Sonja Skjær og Tora Mørstad (rektor)

Veien til interkulturell kompetanse. Magne Dypedahl (HIOF)

Hvorfor er det viktig å lære fransk? Hvordan får vi elevene til å velge fransk?
Innledning og diskusjon. Ingvil Nielsen (Berg vgs.) og Andre Avias (HIOF)

Hvorfor er det viktig å lære spansk? Hvordan får vi elevene til å velge spansk?
Innledning og diskusjon. José María Izquierdo (UBO, ANPE, FIAPE)

Hvorfor er det viktig å lære tysk? Hvordan får vi elevene til å velge tysk?
Innledning og diskusjon. Juliane Nitsch (Goethe Institut) og Signe Bøhn (Tyskforum)

Språkiaden. Sigrid Moen (UDE)

Pratique du français oral. Estelle Fohr-Prigent (Bjørnholt skole) og Pierre Lederlin (HiØ):

Último año de la secundaria. Qué hacer y cómo, algunas ideas. [Ejercicios orales + Ejercicios  escritos] Gloria Hernández (Hop us og Langhaugen vgs)

 (¿)Es fácil hablar español(?) Med fokus på uttale i spanskundervisningen. Katrine Utgård (UiB, UiO)

Kompetenzorientierte Unterrichtsgestaltung als Motivationsfaktor. Beispiele aus dem Deutschunterricht. Luise Börner (A. Phhls vgs.)

Littérature de la jeunesse pour la classe de français. Blandine Girard (Bokhandel Zazie)

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen. Anna Campman, Aud Marit Fjerdingren, Kristine Hoddevik (Hovseter skole)

Presentasjon av moderne språklab. Eksempler på bruk (Tysk/Engelsk). Harald Bjerregård (Hellerud vgs)